KLASYCZNE POŁĄCZENIE

Telewizja jest klasycznym połączeniem dźwięku i obrazu, ale też najdroż­szym środkiem przekazu. Powszechność korzystania z telewizji zależy od czasu emisji. Problem polega na tym, że okresy największej oglądalności są najkosz­towniejsze dla nadawcy informacji. Trzeba jednak dodać, iż podobnie jak w pra­sie czy radiu, tak w telewizji można przekazać wiele informacji bezpłatnie, do­starczając dziennikarzom przygotowane teksty, filmy, plakaty, obrazy itd. Czas emisji telewizyjnej jest relatywnie krótki, przez co jest ona w dużym zakresie wykorzystywana do nadawania informacji aktualnych i podanych w krótkiej formie. Oznacza to utrudniony dostęp do tego środka przekazu.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*