MIKROFON I KAMERA

Występowanie przed kamerą telewizyjną lub mikrofonem radiowym jest, wbrew pozorom, niełatwą sztuką. Szef firmy, a także osoba odpowiedzialna za kreowanie jej wizerunku (np. rzecznik prasowy), powinni zabiegać o wy­stępowanie w publicznym radiu i telewizji, jeśli mają do powiedzenia coś o swoim przedsiębiorstwie. Musi to jednak zainteresować radiosłuchaczy lub telewidzów. Wystąpienia takie leżą w interesie firmy i mogą się przyczynić do podniesienia jej prestiżu. Dzięki masowemu przekazowi można wtedy dużo zyskać, zarówno w opinii publicznej, jak i w oczach własnej załogi. Można jed­nak równie dużo stracić, jeżeli wystąpienie będzie złe.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*