RZECZNIK PRASOWY

Rzecznik prasowy, a także menedżer firmy, powinni przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie prezentacji informacji w radiu i telewizji. Przyjmuje się, że czas ciągłej wypowiedzi nie powinien przekraczać 40-60 sekund, ccrod- powiada 120-150 słowom wypowiadanym w normalnym tempie. Sprawę nale­ży przedstawić w kilku słowach, opuszczając niuanse i kwestie uzupełniające. Zasadniczą tezę trzeba umieścić w pierwszym zdaniu, na wypadek gdybyśmy mogli powiedzieć tylko tyle. Dobra odpowiedź to odpowiedź trafna i zwięzła, i taką należy przygotować. Można opracować także wypowiedź bardziej ob­szerną, na wypadek gdybyśmy mieli więcej czasu. Oczywiście wtedy, gdy zna­my pytania. W wypadku telewizji dochodzą wymagania dotyczące postawy, gestykulacji, ubioru itp.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*