SZANSE I ZAGROŻENIA

Radio i telewizja docierają do odbiorcy masowego. Selektywność przeka­zu można osiągnąć, współpracując z redakcjami określonych programów specjalistycznych. Pozwala to niekiedy na częstsze i dłuższe prezentacje niż w audycjach ogólnych. Przykładem może być przedstawienie w programie motoryzacyjnym filmu o przedsiębiorstwie oferującym wyposażenie dodat­kowe do samochodów, zaprezentowanie w programie artystycznym kółka teatralnego działającego w zakładzie, czy filmu o wprowadzeniu nowej tech­nologii w magazynie popularnonaukowym. Jeśli firma dysponuje profesjonal­nym sprzętem, materiały te mogą być przygotowane samodzielnie i przesiane odpowiednim redakcjom. Jeżeli imprezy w przedsiębiorstwie lub z jego udziałem są istotne dla społeczeństwa bądź dużej społeczności lokalnej, można zapewnić ich obsługę radiową lub telewizyjną.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*