UZNAWANE ZA WADY

Do wad radia jako środka przekazu informacji należą:określony czas nadawania informacji lub ograniczona swoboda w wy­borze czasu ich odbioru,traktowanie, w pewnych kręgach kulturowych, jako rozrywki nie tyl­ko, na przykład, audycji muzycznych, ale też informacyjnych, co może powo­dować niewłaściwy odbiór informacji,informacje, w przeciwieństwie do telewizji czy prasy, nie mogą być uzupełnione obrazem; by „trafić do uszu”, należy więc wykorzystywać obra­zowy język, inny niż w słowie pisanym. Niespełnienie specyficznych wymagań słowa mówionego powoduje, iż wstępna gotowość przyjęcia informacji przez słuchaczy może zostać zaprzepaszczona. Styl mówiony w radiu powinien się charakteryzować krótkimi zdaniami, zrozumiałym językiem, bez wyrażeń ob­cych i hermetycznych ujęć treści, odpowiednią intonacją, barwą głosu itp.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*