ZALICZANE DO ZALET

Do zalet należy zaliczyć:powszechność użytkowania — radio jest tanie i można je odbierać w każdym miejscu oraz czasie (także przy wykonywaniu innych czynności),szybkość przekazu, możliwość nadawania na żywo, podczas gdy np. prasa wymaga przygotowania tekstu, druku i upowszechniania, telewizja zaś opracowania filmu,wydłużony dobowy czas emisji, pozwalający zamieścić relatywnie dużą liczbę informacji, możliwość wykorzystania także poprzez wewnątrzzakła­dową radiofonię, możliwe jest wykorzystanie dość częstych w radiu, wielu specjalistycz­nych audycji, adresowanych do określonego grona odbiorców (programy rol­nicze, dziecięce, naukowe, reporterskie, kobiece, konsumenckie, sportowe, medyczne, muzyczne).

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*