POCZUCIE KRZYWDY

Poczucie krzywdy nie jest tym samym co wielkość krzywdy oceniana przez innych, np. sędziów sprawiedliwości. Sam człowiek jest sędzią w tej materii i nawet obiektywnie niewielka szkoda oznaczać może dla niego nieproporcjonalnie dużą krzywdę. Wiel­kość krzywdy w znacznym stopniu tłumaczy nasilenie przeżywanej zemsty. Z badań Malec (1987) prowadzonych wśród studentów wynika, że im większe poczucie krzywdy tym silniejsza wzbudzona chęć odwetu. Dodatkowo okazało się, że im większe poczucie bra­ku wyrównania rachunków, tym ich samopoczucie było gorsze (mniejsze zadowolenie). Świadomość, że się ma po równo na szal­kach krzywdy daje podstawę do zadowolenia, ale jest to sprawa kontrowersyjna. Dziwnie jest z tą krzywdą, za którą ludzie się mszczą. Wydawa­łoby si%, że zasada „ząb za ząb, oko za oko” ujmuje arytmetycznie proste wyrównywanie rachunków, czyli zemsta równa jest krzyw­dzie. Otóż niekoniecznie tak jest.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*