BEZPŁODNOŚĆ

Biorąc na wokandę poważniejsze przyczyny wstydu osobiście zawi­nione czy też nie, zwrócimy uwagę na kilka przykładów. I tak ko­biety nie mogące zajść w ciążę odczuwają wstyd, którego przyczyną według Whiteford i Gonzales (1995) jest internalizacja wyrażanych przez dominujących mężczyzn społecznych norm utrzymujących albo sugerujących niezależność kobiet. Autorki oczywiście nie znają interesującego incydentu z naszej historii a mianowicie zawiedzenie niemal całego kraju, związanego z faktem, że król August, który najpierw wbrew Sejmowi pojął za żonę Barbarę Radziwiłłówną, a potem się okazało, że „ona nie może dać koronie następcy tronu”. Niewątpliwie wiele innych czynników złożyło się na desperacką walkę Barbary z przypisywaną jej niepłodnością Po pierwsze Ko­rona, szlachta i plebs — wszyscy czekali na potomka i przyszłego króla, po drugie chęć zadośćuczynienia sejmowi za wrogość wobec małżeństwa Augusta, po trzecie Litwinka nie chciała być gorsza niż niejedna marząca o koronie kandydatka polskiej krwi. Może i to ważniejsze powody niż wstyd, ale wszystkie zapewne one miały swój wyraz w przeżywanym wstydzie „niesprawdzającej się kobiety”.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*