BRAK PRZEŻYCIA WINY

Prawdopodobnie brak przeżycia winy prowadzi jednostkę o wysokim psychotyzmie do zajmowania drastycznie nie­przychylnej a nawet represyjnej postawy wobec wspomnianych mniejszości społecznych. Neurotyków można łatwiej zawstydzić lub zażenować, natomiast wywołanie poczucia winy przebiega u nich podobnie jak u ludzi emocjonalnie zrównoważonych. Johnson, Kim i Danko (1989) otrzymali podobne wyniki do powyższych, przepro­wadzając analogiczne badania na rodzicach i dzieciach, wzmac­niając tym samym zaobserwowane zależności między cechami osobowości a przeżywaniem winy i wstydu. Zwróćmy uwagę na inne aspekty osobowości, a mianowicie na osobiste wartości. Idealne ja to pewien system wiedzy o sobie, włas­nych wartości cenionych i chronionych. Możemy zapytać czy war­tości regulują reagowanie wstydem. Wyniki uzyskane na grupie 200 osób przez Sadurskiego (1993) sugerują, że ludzie ceniący sobie wysoko wartości moralne, społeczne, rodzinne i religijne reagują sil­niejszym wstydem w różnych sytuacjach, natomiast u osób, które cenią sobie wysoko wartości materialne, hazardowe i hedonistyczne, reakcje wstydem w tych samych sytuacjach są słabsze.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*