BRAK ZRÓŻNICOWANIA

Nie wykryli różnic w nasileniu winy, ale były różnice w odporności na pokusę. Zdrowsi psychicznie mieli większą odporność. Brak zróżnicowania w nasileniu reakcji winy stymulował do dalszych badań, w efekcie których skonstruowany został kwestio­nariusz sumienia, ujmujący dwa wymiary: Wstyd (robienie z siebie głupca w oczach innych ludzi) i Wina (pogwałcenie zaufania inter­personalnego). Przykłady itemów mierzących wstyd: „Masz nieposprzątany dom i wpadają nagle goście”, „Rozlałeś zupę na raucie”; i itemy mierzące winę: „Dajesz przyzwolenie, aby ktoś inny był oskarżony o coś, co ty zrobiłeś”, „Nieudzielenie pomocy komuś w trudnej sytuacji, gdy mogłeś to zrobić”.Ponieważ z analizy antropologów (Mead, 1943; Benedict, 1946) odczytywano, że Azjaci są bardziej wrażliwi na wstyd, a Zachodnie społeczeństwa na winę, Johnson, Danko i Huang (1987) przepro­wadzili badania na wyspach Hawaii, porównując tubylców, Kore­ańczyków i Chińczyków z Tajwanu studiujących na uniwersytecie w Honolulu.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*