CENTRALNE ZAŁOŻENIA

Obiektywna samo­świadomość, najbardziej bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy nasze Ja jako agent, sprawca i przyczyna zdarzeń jest przedmiotem świa­domości. Skupiamy się wtedy na samej świadomości, na osobistej historii a więc na tych elementach, które konstytuują nasze Self.Jednym z centralnych założeń teorii jest to, że negatywna emocja powstaje, gdy osoba jest obiektywnie świadoma siebie i koncentruje uwagę na wewnętrznych rozbieżnościach. Chociaż autorzy nie spre­cyzowali o jakie negatywne emocje chodzi, to ich charakterystyka i konsekwencje dobrze pasują do zjawiska wstydu. Wurmser (1987) wskazuje na trzy aspekty wstydu. Po pierwsźe, wstyd to lęk przed potępieniem i pogardą na. skutek utraty twarzy. Po drugie, wstyd to uczucie towarzyszące temu, gdy ktoś na nas patrzy z pogardą lub potępieniem.Po trzecie, wstyd to cecha charak­teru, respekt dla innych i siebie przejawiający się przez dyskrecję, takt i skromność.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*