EFEKT LUSTRA

W tych określeniach autor podkreśla bardziej stan emocjonalny będący efektem lustra, czyli naszego odbicia w oczach i ocenach innych ludzi. Wurmser, podobnie jak inni autorzy twier­dzi, że we wstydzie punktem odniesienia jest idealny image nas sa­mych, a w winie punktem odniesienia jest kompleksowy system  idealnych zachowań. Centralnym punktem odniesienia dla winy jest pogwałcenie praw innych ludzi.Wstyd jest emocją prywatną chcemy ją zachować przed światem i ukryć przed oczami innych ludzi. Dlatego też przeżywamy tę emo­cję szczególnie silnie, gdy mamy świadków naszege-upadku. Laza- rus i Lazarus (1994) sugerują, że obecność innych nie tyle wywołuje wstyd, ile wzmaga wielokrotnie jego intensywność. Wstyd, podob­nie jak winę, trudno jest tolerować. A to dlatego, że robi on z nas bezradnych. Podczas gdy w złości jesteśmy czynni, możemy agresję skierować na kogoś lub na coś, to we wstydzie nie mamy za bardzo na co się zwrócić, ponieważ starter wstydu jest ulokowany wewnątrz nas. Przysłowie, „Ze wstydu się spalił” oddaje ideę, że geneza, prze­życie  następstwawstydu są zlokalizowane wewnątrz nas.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*