NIEEFEKTYWNOŚĆ ZABIEGÓW

Nieefektywność tych zabiegów kondensuje się w przeświadczeniu własnej nieodpowiedniości, a następstwem tego jest wstyd. Inter­akcyjna analiza ma za zadanie uświadomienie sobie tego procesu odbudowanie samooceny. (Tak a propos to nic tu w analizie trans­akcyjnej nowego w porównaniu do wielu innych podejść psychote­rapeutycznych). Ponieważ reagowanie wstydem jest formowane on- togenetycznie wcześniej niż reagowanie winą, gdy brak im odpo­wiednika werbalnego, to zwerbalizowanie odczucia i okoliczności jest jednym z elementów terapii w tym podejściu (English, 1994; Cornell, 1994).Niektórzy autorzy traktują o wstydzie w powiązaniu z narcyzmem. Zapatrzona w siebie osoba, usiłująca tak ukształtować swój self- image, że sama będzie siebie akceptować, a co więcej, tak aby inni ją podziwiali, kochali i poważali jest narażona na różne awersyjne emocje, jeżeli tego celu nie osiągnie. Gdy przyjmiemy dodatkowe założenie, iż ten kompleks na punkcie samego siebie ma pierwotne źródło właśnie w takich brakach (defektach) a nie w zaletach, o któ­rych podziw ze strony innych nie trzeba się martwić, to nie trudno przyznać, że nasz aktor będzie często doświadczał momentów uświadomienia sobie, że nie wszyscy kochają go tak, jakby sobie tego życzył.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*