NIEZAUWAŻENIE RÓŻNICY

Niektórzy autorzy nie widzą różnicy między wstydem i zaże­nowaniem. Borg, Staunfenbiel i Scherer (1988) definiują sytuację zażenowania w ten sposób: „Sytuacja, w którą jest zaangażowana osoba, należy do zbioru sytuacji wywołujących w niej zażenowa- nie\wstyd, tylko wtedy jeżeli system wartości określonej grupy odniesienia jest pogwałcony i to pogwałcenie jest postrzegane przy­najmniej przez jednego członka tej grupy odniesienia” (s. 84). W analizie sytuacji posługują się 11 wymiarami (facets), z których za kardynalne uważają to, jakiej rangi wartości lub które z nich są pogwałcane oraz w jakim stopniu i na ile ten czyn można przypisać aktorowi (wewnętrzna atrybucja sprawcza). Sytuacje, które uzyskują wysokie wagi na tych wymiarach winny wywołać większe zaże­nowanie niż te, dla których powyższe dymensje są o mniejszej sile. Empiryczne badania za pomocą kwestionariusza wśród studentów w Giessen (RFN) potwierdziły rolę wartości w wywoływaniu uczu­cia.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*