NORMY MORALNE

Normy moralne, do których odnosi się reakcja winy, są nadbudowane na emocjonalno-ewaluatywny system w osobowości człowieka. Chodzi tu o zasady i standardy uznawane przez aktora jako wartościowe, godne akceptacji, jednym słowem moralne, przyjęte przez nas na bazie refleksji i decyzji i co bardzo istotne — są uznawane przez in­nych ludzi. Są one traktowane jako imperatywy działań. Mając na uwadze takie teoretycznie zróżnicowanie, bardziej zrozumiałym będzie uzyskiwanie silniejszych korelacji między wstydem i emocjo­nalnością oraz brak znacząco silnych relacji między winą a emocjo­nalnością, określoną przez teorię i narzędzie pomiarowe zaofero­wane np. przez Eysencka. Nie chciałbym jednak zostawić wrażenia, że wina jest jakoś po­zbawiona emocjonalności. Ona jest emocją  generis, a ponadto określone stany emocjonalne sprzyjająjej powstawaniu. W pewnych sytuacjach ogólny nastrój toruje powstanie winy. Przykładem tego jest interpretacja konfliktów interpersonalnych. Badania Forgasa (1994) wykazały, że osoby będące w złym nastroju obwiniają siebie za zaistniały konflikt z partnerem, natomiast szczęśliwe wydarzenie przypisują bardziej partnerowi niż sobie.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*