OBRONA PRZED ZAWIŚCIĄ

My jesteśmy tacy dobrzy, wspaniałomyślni, a oni nie widzą tego i nie chcą być takimi wobec nas. Gdzie tu wzajemność (Ikonen i Rechardt, 1993).Na koniec zwrócę uwagę na powiązanie między wstydem a inną emocją jako jego przyczyną. Otóż Wurmser (1987) twierdzi, że tam gdzie jest zawiść, tam też powstaje ukryty wstyd. Zawiść przez swój diabelski charakter powinna u samokrytycznej osoby budzić poczu­cie wstydu w efekcie uświadomienia sobie tego, że się poddajemy takiemu nieakceptowanemu uczuciu. Zatem teza Wurmsera jest interesująca i ma teoretyczne uzasadnienie. Czy taki mariaż emocjo­nalny jest zjawiskiem powszechnym, trudno powiedzieć.Wstyd byłby tutaj pożądaną emocją jako bufor, przeciwwaga i obrona przed zawiścią. Ponieważ jednak wstyd jest również dla nas przeżyciem negatywnym, nakładają się dwa awersyjne stany, innymi słowy podwójna kara za „złośliwe pożądanie czyjejś rzeczy”. A jed­nak mimo tego buforu zawiść pojawia się często, jak gdyby nie było baczenia na emocjonalne konsekwencje albo może jest zbyt mało wstydu w naszej epoce czy kulturze.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*