OBSZARY EMOCJI

Źródłem wstydu mogą być cechy naszego ciała słaba energia, nieatrakcyjność, szczególnie postępująca starość, choroby i niewydolność. To jest jedna z przyczyn, że depresja jest przede wszystkim fenomenem starości. Przedstawię kilka przykła­dów tego źródła wstydu w dalszej części rozdziału a tutaj dodam, iż ten obszar bodźcowy różnicuje dobrze wstyd od winy. Możemy się wstydzić niezgrabnej sylwetki, bo posiadamy ideał odbiegający od rzeczywistego, ale nie czujemy się winni, że tacy jesteśmy.Drugim obszarem wstydu jest zachowanie, a więc zrobienie czegoś, co jest niezgodne z naszym ideałem zachowań. Na tym ob­szarze wstyd spotyka się z winą. Jeżeli wzorzec uznawanego przez nas postępowania jest normą uznaną przez ogół ludzi, a tym bar­dziej, gdy jest zakotwiczony w respektowanym przez nas i innych systemie moralnym czy światopoglądowym, wówczas obok wstydu przeżywa się także winę. Podobnie możemy wstydzić się za innych, np. za naszego syna noszącego subkulturową fryzurę lub za jego zachowanie wywołujące oburzenie nauczycieli, sąsiadów i nasze oczywiście.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*