OMAWIANE BADANIA

Omawiane badania przeprowadzone wśród 299 uczniów 6, 7 i 8 klasy dotyczyły co prawda bardziej przyczynowego związku między depresją i poczuciem niskiej wartości siebie (co jest przy­czyną czego), ale ujawniły jednocześnie inną zależność istotną dla naszych rozważań. Badani, którzy na skali rangowej podawali pier­wszeństwo niskiej wartości siebie (40% uczniów), wymieniali przy­czyny zawierające niezadowolenie z siebie w porównaniu do po­zostałych osób dających pierwszeństwo emocji depresji, które mówiły o działaniach ze strony innych przeciwko nim jako źródle depresji. Dalej, emocje towarzyszące depresji różniły się w obu grupach. Uczniowie utrzymujący pierwszeństwo emocji ujawnili większą złość i wrogość pod adresem wstydu i winy, podczas gdy uczniowie przeżywający najpierw samoocenę własnej wartości donosili o czystym przeżywaniu wstydu. Parafrazując tok myślenia tych badaczy można ryzykować twierdzeniem, że niska wartość własnej osoby, czyli zbyt wiele braków i słabych punktów, pro­wadzi do przeżywania wstydu.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*