POWIĄZANIE Z NIEŚMIAŁOŚCIĄ

Zawstydzanie i zażenowanie ma powiązanie z nieśmiałością, na co wskazuje w swej teorii emocji Izard (1977). Ludzie nieśmiali szybciej zareagują tymi emocjami w sytuacji społecznej, gdy ich idealne ego będzie wystawiane na próbę. Co prawda w języku pol­skim nie znam prac na ten temat, ale polecam zainteresowanym wie­lokrotnie wznawianą książkę P. Zimbardo (1977) Shyness naświet­lającą wnikliwie nieśmiałość jako jedną z cech osobowości. Na koniec dodam, że podobnie jak wstręt,także wstyd nie ujaw­nił typowego dla siebie wzorca akustycznego, co autorzy tłumaczą tym, że wstyd jest trudny do wyrażenia przez aktora i jest mieszany ze smutkiem (Johnstone, Banse i Scherer, 1995).Zależnie od wyznawanej ogólniejszej psychologicznej teorii emocji powstawanie wstydu będzie opisane rozmaicie. Gdyby wszystkie teorie zebrać w większe grupy to po jednej stronie umieś­cilibyśmy teorie zorientowane biologicznie (ewolucyjne) a po dru­giej stronie społeczne (kognitywno-społeczne).

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*