PRAWNE OGRANICZENIE ZEMSTY

Nawet jeśli uwzględnimy wiele innych czynników takich jak poziom cywi­lizacyjny społeczeństwa, ogólną humanizację na globie ziemskim, ideę chrześcijańskiego przebaczania i przyznawania tylko Bogu pra­wa decyzji o ludzkim życiu i śmierci, to myślę, iż przedstawione tu mechanizmy, przeświadczenia i potrzeby człowieka związane z od­wetem za krzywdę skłaniałyby jednostki bardziej mściwe do oddania głosu na „TAK”, a więc karać śmiercią za śmierć. Solomon (1994) zajmuje stanowisko, że prawne ograniczenie zemsty jest całkowicie zrozumiałe, ale całkowite zaprzeczenie zem­sty jako uprawomocnionego motywu może być psychologicznym nieszczęściem, tak jak jej nieograniczone wykonywanie. Dlatego też w życiu społecznym dopuszcza się, akceptuje akty odwetu, gdy ich miara uchodzi w opinii społecznej (grupy) za uzasadnioną.Frijda (1994) mówi, że „The desire for vengeance must enter into our deliberations [on justice] along with such emotions as compassion, caring, and love Justice is neither in the heavens nor is it merely in the mud ofself- deception. It is, as Sokrates argued, to be found in ourselves, as a virtuous State of character based on the appro- priate emotions”.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*