PRZYJĘTE NORMY

Kto wie czy poszkodo­wani nie podejrzewają iż są posądzani o ewentualne wcześniejsze zachowania przekraczające przyjęte normy współżycia między płcia­mi, których to efektem może być dostrzegana bezpłodność. Za tylko pomyślane czy przypisane grzeszki też się można wstydzić, gdy „ewidentny” argument bezpłodności może (sic!) za nimi prze­mawiać. Chociaż sztuczne zapłodnienie jest dosyć prostym zabiegiem, to zawiera on w sobie wiele „poniżających” aspektów. Badania Zoldbrod (1988, 1993) ujawniły, iż pacjentki/klientki przeżywały utratę swego libido, poczucie kontroli nad swoim życiem i własnym ciałem. Powyższe przeżycia mają charakter osobisty, niemniej wszystkie one znajdowały pewien wyraz we wstydzie „spowodowa­nym obecnością personelu medycznego przy tym seksualnym akcie”. Skojarzenie z miłością fizyczną odgrywa tu znaczącą rolę. Obna­żanie swojej sytuacji przed innymi (niezdolność do zapłodnienia au naturel) jest tutaj głównym motorem w powstaniu emocji. Podobnie w sytuacji rodzin, które mają pacjentów psychiatrycznych obserwuje się przeżywanie wstydu, czasem zmieszanego z gniewem na los.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*