UZNAWANIE WARTOŚCI

Im trwalsze uznawane wartości, tym większy wstyd, gdy zostaną podważone. Ta hipoteza ma podbudowę w założeniu o idealnym obrazie siebie jako podstawie wstydu w ogóle. Na przykład badania wśród 17-20 letnich chłopców w okresie ich samoidentyfikacji i akceptacji własnego homoseksualizmu ujawniły mocne powiązanie między nasileniem przeżywanego wstydu (z powodu bycia od­miennym) a pielęgnowaniem tradycyjnych wartości przez własną rodzinę dotyczących religii, wagi małżeństwa i posiadania dzieci. Nie wykryto żadnych różnic ze względu na rasę. Rodziny o bardziej tradycyjnym profilu wartości były mniej skłonne zaakceptować syna homoseksualistę, niż rodziny mniej tradycyjne (Newman & Muzzo- nigro, 1993). Przejęcie przez chłopców rodzinnego wzorca wartości ujawniło się m.in. poprzez reakcję wstydu na zidentyfikowanie siebie jako homoseksualisty.Wstyd pojawia się, gdy nie dajemy sobie rady czy nie umiemy sobie poradzić z rozwiązaniem konfliktu, którego jesteśmy jedną stroną czy to chodzi o konflikt małżeński, czy między kolegami, czy z przedstawicielem administracji państwowej, czy też między pań­stwami. Bizman i Hoffman (1993) przeprowadzili badania wśród studentów Izraela dotyczące przyczyn konfliktu arabsko — żydow­skiego, oczekiwań i odczuć. Jednym z wyników był nasilony wstyd i obniżona duma Izraelitów z powodu niepowodzenia w uporaniu się z długo już trwającym konfliktem etnicznym.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*