WSTĘPUJĄCE ZABURZENIA

Jakiekol­wiek zaburzenie tego z wysiłkiem utrzymywanego stanu jest od­zwierciedlone w systemie emocjonalnym, prawdopodobnie dlatego (też), że między emocjami, a utrzymaniem idealnego Ja zachodzi bezpośrednie i względnie mocne powiązanie. Reakcja wstydu zako­rzeniona jest w Ja będącym najbliżej naszej świadomości i przez to najszybciej bronionym przez wszystkie możliwe podsystemy osobowości. Większa labilność, wrażliwość emocjonalna jednostki daje o sobie znać za każdym razem, gdy standard pozytywnego obra­zu siebie zostaje jakoś naruszony, czy to przez kogoś z zewnątrz, np. krytyka i poniżanie nas przez innych, na co reagujemy złością albo przygnębieniem, czy to przez samego aktora, na co reaguje wstydem a czasem też złością na siebie, że popełnił taki czyn.  Jeżeli podobną spekulację zastosujemy do winy a taka próba jest uzasadniona, to warto odnotować następującą sprawę. Mniejsza skłonność do reagowania winą przez osoby neurotyczne, czyli emo­cjonalnie niestabilne wskazywałaby na większą psychologiczną odległość między emocjonalnością a jądrem zjawiska winy.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*