WSTYD A OSOBOWOŚĆ

Nieliczne doniesienia badawcze dotyczące osobowościowych korelatów reagowania wstydem pozwalają tylko na ostrożne szkico­wanie osoby, która się wstydzi. Badania Christensen, Danko i John­sona (1993) wskazują na znaczący związek między wstydem a ne- urotyzmem (wg Eysencka). Przeciwnie, obserwuje się brak powią­zań między niezrównoważeniem emocjonalnym a poczuciem winy. Osoby o wysokim neurotyzmie były bardziej perfekcjonistyczne, wstydliwe, zażenowane i świadome siebie. Ponieważ grupę badaw­czą stanowili studenci Uniwersity of Hawaii w Honolulu, gdzie (jak pamiętam z autopsji) duży ich procent ma pochodzenie chińskie i ja­pońskie (szkoda, że nie tubylcze), trzeba być ostrożnym z uogól­nianiem wniosków, bowiem czynnik kulturowy może mieć tutaj istotne znaczenie (porównaj rozdział o czynnikach kulturowych).Wyniki badań w Wielkiej Brytanii (Gilbert, Pehl i Allan, 1994) wskazują na istotne współzależności między wstydem a poczuciem bezradności, złością na samego siebie, świadomością siebie (self— consciousness) i poczuciem niższości. Druga strona tego równania korelacyjnego to też cechy typu emocjonalnego, ale są one uważane za względnie stałe charakterystyki osobowości, przynajmniej jako motywy działania. Te badania, podobnie jak doniesienia Christensen i współbadaczy (1993) nie ujawniły powiązania między winą i po­wyższymi charakterystykami. W świetle tych cech osobowości wina to inna emocja niż wstyd.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*