WSTYD A WINA

Rozróżnienie między wstydem i winą chociaż widoczne nie oka­zało się zdecydowanie wyraźne. Nie jest łatwe skonstruowańielne- todologicznie mocnego narzędzia pomiarowego, które pozwoliłoby rozdzielić obydwie emocje. Kwestionariusz może być słabszym dyskryminatorem między innymi w porównaniu do metody ąuasi- -eksperymentalnej, w której aranżuje się sytuacje z natury mające wywoływać winę albo wstyd. Wyniki Harwas-Napierały (1992) z badań 14-letnich uczniów obojga płci wskazują na to^że w tym wieku rysuje się dosy&wyraźne rozgraniczenie między percepcją winy a wstydu. Wina jest widziana jako silniejsza, dłużej trwająca emocja, której towarzyszy uczucie popełnienia zła. Podmiot sam jest dla siebie sędzią. Przeżywając winę, ludzie starają się z nią uporać poprzez przepracowanie zdarzenia we własnej świadomości, bez świadków i bez pomocy innych. Natomiast wstyd pojawia się w spo­łecznym kontekście i jest przede wszystkim związany z usiłowaniem zachowania przez podmiot pozytywnego obrazu o sobicw oczach innych, także wyobrażonych sobie ludzi. W tym przypadku sędziami są inni ludzie, fizycznie obecni lub tylko pomyślani.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*