WSTYD A ZAŻENOWANIE

Ponieważ wstyd jest jakościowo, treściowo i intuicyjnie bliski zażenowaniu (ang. embarrassment), podejmowane są analizy uściś­lające znaczenie obydwu pojęć. (W języku polskim także częstym terminem jest zakłopotanie, jako słabsza emocja z rodziny wstydu). Zażenowanie jest emocją często doświadczaną w rozmaitych sytu­acjach społecznych niezależnie od tego, czy ludzie pełnią w nich aktywną rolę, czy są tylko obserwatorami (Gross, 1994). Podobnie jak ze wstydem również w zażenowaniu mocno uświadamiamy sobie własne Ja (Sharkey i Singalis, 1995). Funkcje są podobne w obu emocjach, w czym zatem są różnice. W badaniach (Miller i Tangney, 1994) studenci (60M i 400K) mieli za zadanie posorto­wanie 60 twierdzeń do kategorii wstydu albo zażenowania, odnosząc je do osobistych doświadczeń. Po zgrupowaniu tych twierdzeń i ich wzajemnym porównaniu okazało się, że wstyd jest emocją znacznie silniejszą niż zażenowanie i dłużej przeżywaną. Zawiera też inne reakcje i następstwa.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*