WSTYD U DZIECI

Można zakładać generalizowanie wstydu u dzieci ze sposobów ich wychowania. Chodzi tu o wzmocnienia pozytywne i negatywne (na­groda i kara), podawane przykłady, a najbardziej z tego wszystkiego stosowane przez innych oceny. Dzieci są nader wrażliwe na oce­ny, jakie otrzymują od rodziców i od autorytetów.Autorzy ci powtórzyli badania, uwzględniając jakość wychowa­nia dzieci przez matki opiekuńcze i troszczące się oraz przez matki stosujące przemoc emocjonalną, fizyczną i seksualną. Badano tym razem ekspresję dumy i wstydu u 4—5-latków dobrze i źle traktowa­nych. Nagrywano na taśmie wideo interakcje w diadach między mat­ką i dzieckiem i analizowano ekspresję emocji u dzieci. Okazało się, że u dzieci źle traktowanych nie było ekspresji dumy z sukcesów ani wstydu z niepowodzenia. Te dzieci nie rozwijają różnicowania mię­dzy obiema odległymi konotacyjnie emocjami i prawdopodobnie ich nie przeżywają tak jak można oczekiwać w danej sytuacji (Alessan­dri i Lewis, 1996).

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*