WYMOGI OTOCZENIA

Wymogi otoczenia czy konkretny bodziec, są oce­nione pod względem znaczenia dla podmiotu. To jest centralny kon- strukt teorii i warunek powstania emocji. Kolejno pojawiają się ten­dencje działania jako łączniki między emocją a reakcjami fizjo­logicznymi. Wreszcie następuje proces radzenia sobie, czyli zmiana relacji z otoczeniem lub zmiana w ocenie, co prowadzi do zmiany stanu emocjonalnego.Lazarus twierdzi, że wstyd pojawia się później W rozwoju czło­wieka niż inne emocje, ponieważ dziecko musi mieć zdolność uchwycenia społecznych sygnałów np. od rodziców i musi rozumieć krytykę, aby pojąć znaczenie oskarżeni^ o przekraczanie zasady a także znaczenie zasługi. Bez osiągnięcia tych zdolności poznaw­czych trudno oczekiwać od dziecka reakcji wstydu. Wstyd powstaje wówczas, gdy nig„udaięsię nam żyć zgodnie z osobistymi ideałami. Właściwie zawiedliśmy tę osobę, zinternalizowaną wersji idealu”tej osoby a przez to samych siebie. Stąd też wystarczy być tylko przekonanym, że zawiedliśmy naszą wyidealizowaną tożsa­mość, aby przeżyć wstyd.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*