ZABURZENIA PSYCHICZNE

W badaniach (Burcha, 1995) okazało się, że schizofrenicy w wieku 18-59 lat o największych zaburzeniach myślenia w porównaniu do tych o niewielkich zabu­rzeniach, a także w porównaniu do depresyjnych i tych z osiowymi objawami mieli też największe trudności z rozpoznaniem wstydu. Chodzi tu oczywiście bardziej o percepcję emocji u innych niż u sie­bie, ale to doniesienie wskazuje na istotną rolę funkcjonowania po­znawczego w komunikacji interpersonalnej, w odczytaniu wew­nętrznych stanów innych ludzi. Jak już podkreślałem, dla harmo­nicznego współżycia między ludźmi ten aspekt komunikowania nie jest bynajmniej bagatelny. Jest on często jednym z głównych sposo­bów odczytania stosunku innych do nas i ustalenia własnego praw­dziwego stosunku do innych. Emocje mogą się mylić, ale nie kłamią. Na terenie psychologii wywiązała się dyskusja dotycząca powią­zania między zaburzeniami osobowości a kontrolą zachowań uwa­żanych za antyspołeczne.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*