ZEBRANE DANE

Dwie ostatnie grupy można uznać za zbliżone do za­chodnich. Dane zebrane za pomocą kwestionariusza sumienia i Ey- sencka kwestionariusza osobowości ujawniły brak związku między winą a neurotyzmem oraz pozytywne korelacje między neurotyz- mem a wstydem, podobnie jak w przytoczonych już badaniach tych autorów z 1993 roku. Psychotyzm był negatywnie skorelowany zarówno z winąjak i wstydem. Ponadto u kobiet w trzech grupach etnicznych można było zaobserwować istotne ale niskie ujemne korelacje między wstydem i ekstrawersją. Ekstrawersja obniża prze­żywanie wstydu szczególnie u kobiet. Uogólniając te wyniki łącznie z wcześniej wspomnianymi można przyjąć, że większe niezrów- noważenie emocjonalne prowadzi do silniejszych reakcji wstydu, ale nie winy. Silniejsze psychotyczne rysy osobowości czynią ludzi mniej wrażliwymi na winę i wstyd.Pierwszy wynik wskazywałby na zróżnicowanie winy i wstydu jako odmiennych procesów. Drugie uogólnienie ma wsparcie we współczesnych badaniach Eysencka i Eysencka (1976) również ujawniających silne negatywne korelacje między psychotyzmem i winą oraz w nieco innych treściowo badaniach.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*