ZNACZENIE POJĘĆ

Kontynuując dyskusję nad różnicowaniem tych emocji, podjęto dalsze badania empiryczne nad konotacyjnym zróżnicowaniem tych emocji w ramach projektu kierowanego przez autora tej pracy. Za pomocą dyferencjału semantycznego analizowano znaczenie konotacyjne pojęć: wstyd, zażenowanie i speszenie. Przebadano 60 osób w Polsce w wieku 20-57 lat oraz w Niemczech za pomocąló par przeciwstawnych przymiotników np. przyjemny — przykry. Wyniki zebrane przez Fudaleja i Kwiatkowskiego (1997) wskazują na to, że między wstydem i zażenowaniem nie ma zasadniczych różnic jakościowych. Na poziomie konotacyjnym zażenowanie jest rozu­miane przez Polaków jako emocja słabsza niż wstyd, mniej ne­gatywna i łatwiej przezwyciężanaPorównując oceny dokonane przez Niemców i Polaków, można zauważyć, iż dla Niemców wstyd jest emocją mniej negatywną niż dla Polaków. Wstyd jest dla tych pierwszych mniej frustrujący i ra­czej miły, jest emocją obiektywną stałą i spodziewaną. Daje im większą pewność siebie, daje się przezwyciężyć, staje się nawet zręczny i potrzebny. Te rozbieżności u sąsiadujących ze sobą naro­dowości można tłumaczyć m.in. różnicami kulturowymi, a może i do pewnego stopnia także retrospektywnym spojrzeniem na swoją rolę w ostatniej wojnie światowej.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*